Sakrálne pamiatky

SAKRÁLNE PAMIATKY V REGIÓNE

K najväčším atrakciám regiónu patria pravoslávne chrámy – skutočné perly drevenej architektúry, malebne zakomponované do horskej krajiny.

ARCHITEKTONICKÉ PERLY

“ Pre karpatské cerkvi je typická pestrosť architektonických foriem, typická pre oblasti na pohraničí kultúr.

Najkrajšie a najvzácnejšie cerkvi: 

 • Cerkev v Uluczi – z r. 1659, jedna z najstarších drevených cerkví v Poľsku.
 • Cerkev v Równi – postavená začiatkom XVII. stor., v súčasnosti sa využíva ako kostol.
 • Cerkev v Hoszowe – postavená v r. 1938 podľa vzoru huculských cerkví v tzv. ukrajinskom národnom slohu.
 • Cerkiv v Smolniku – v r. 1791 bola zasvätená sv. Archanjelovi Michalovi (v r. 2013 bola zapísaná do zoznamu pamiatok svetového dedičstva UNESCO)“

V regióne je zároveň dostatok významných pútnických miest s mimoriadne živou tradíciou, ktoré  priťahujú davy veriacich. Najvýznamnejšie centrá mariánskeho kultu sú Kalwaria Pacławska a pútnické miesto v Jasieni (Ustrzyki Dolne).

Kalwaria Pacławska – Sanktuárium Umučenie Pána a Matky Božej a kláštorný komplex bratov františkánov z XVII. storočia sa považuje za „Jasnú Horu” /Jasna Góra/ podkarpatského vojvodstva. V neskorobarokovom kostole Nájdenia Svätého Kríža sa nachádza svetoznámy obraz milosrdnej Matky Božej z Dieťaťom, pôvodom z Kamieńca Podolského. Súčasťou kláštorného komplexu je viac ako 40 kaplniek kalvárie, rozmiestnených na úbočí kláštorného kopca a v doline potoka Wiar. Karpatské mariánske pútnické miesto v Jasieni (Ustrzyki Dolne)  je miestom uctievania ikony Matky Božej  Rudeckej z XVI. stor., ktorú vyviezli presídlenci z Rudek do Ľvova a ktorú v r. 1968 korunoval kardinál Karol Wojtyła.

V blízkosti Arłamowa stojí v Posadzie Rybotyckiej aj najstaršia murovaná cerkev v Poľsku. Svätyňa pochádza z XV. stor. a je unikátom svojho druhu v rámci celého Poľska. Jej výnimočnosť spočíva v prepojení goticko- defenzívnej architektúry s byzantskou polychrómiou a jedinou v Poľsku – stredovekou murovanou stenou ikonostasu.

Vybrané ponuky

Array
(
  [0] => 3839
  [1] => 4091
  [2] => 4095
  [3] => 4103
  [4] => 4138
  [5] => 4143
  [6] => 4154
  [7] => 4160
  [8] => 4511
  [9] => 4515
  [10] => 4164
  [11] => 4168
  [12] => 4075
  [13] => 4079
  [14] => 4087
  [15] => 4099
  [16] => 4111
  [17] => 4120
  [18] => 4125
  [19] => 4130
  [20] => 4134
  [21] => 4191
  [22] => 4197
  [23] => 4205
)